Chính sách
bảo mật

Xin chào! Bạn đang ở trang "Chính sách bảo mật" của chúng tôi.

Chúng tôi tôn trọng bạn và quyền riêng tư của bạn! Ở trang này, chúng tôi liệt kê các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi sẽ thu thập, cách chúng tôi sử dụng các thông tin này và quyền, lợi ích hợp pháp của bạn.

 1. Sự chấp thuận của khách hàng
  1. Chính sách này mô tả các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi – về những thông tin của người truy cập website và người dùng mà Horlu thu thập, cách Horlu thu thập và sử dụng những thông tin đó, cách Horlu bảo vệ thông tin và những quyền của khách hàng liên quan thông tin của họ.

  2. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Horlu, khách hàng chấp thuận các điều khoản về quyền riêng tư của Horlu. Khách hàng chỉ có thể sử dụng dịch vụ của Horlu khi hoàn toàn chấp thuận với những điều khoản về quyền riêng tư sau đây.

 2. Horlu sẽ thu thập những loại thông tin nào?
  1. Thông tin của người dùng và người truy cập
   1. Horlu thu thập 2 loại thông tin: Thông tin cá nhân (có thể được dùng để xác định một cá nhân nhất định) và Thông tin phi cá nhân (không trực tiếp xác định một cá nhân nhất định).

   2. Horlu thu thập những thông tin về khách hàng của chúng tôi (người dùng), người truy cập, khách hàng của người dùng, những người xin việc và bất kỳ ai khác cung cấp thông tin cho chúng tôi.

  2. Thông tin khách hàng của người dùng
   1. Horlu cũng có thể thu thập những thông tin tương tự liên quan đến người truy cập và khách hàng vào Website của người dùng Horlu (“Khách hàng của người dùng”), chỉ trên danh nghĩa và phục vụ cho nhu cầu người dùng của chúng tôi (như được mô tả thêm ở Điều khoản 6 dưới đây).

 3. Horlu thu thập thông tin như thế nào?
  1. Khi người dùng truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi – người dùng có thể đồng thời cung cấp những thông tin nhất định (được tự động cập nhật qua việc sử dụng của họ hoặc người dùng tự gửi chúng).

 4. Tại sao Horlu phải thu thập những thông tin đó?
  1. Horlu thu thập và sử dụng thông tin với mục đích cung cấp một dịch vụ tốt hơn và an toàn hơn cho người dùng.

  2. Horlu cũng thu thập và sử dụng thông tin để liên hệ người truy cập, người dùng và ứng viên xin việc; và để tuân thủ những điều luật áp dụng cho chúng tôi.

 5. Horlu lưu trữ những thông tin đó ở đâu?
  1. Theo chính sách của Hoa Kỳ, Châu Âu, Israel và các khu vực pháp lý khác, Horlu có thể tự lưu trữ và xử lý những thông tin cá nhân hoặc với sự giúp đỡ của những chi nhánh hay nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

  2. Những nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu cam kết bảo vệ và bảo mật những dữ liệu đó.

  3. Bên cạnh đó, Horlu tuân thủ những nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư của Châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ để tiếp tục bảo vệ và nâng cao quyền riêng tư của khách hàng.

  4. Một số khu vực pháp lý yêu cầu chúng tôi duy trì và lưu trữ thông tin cư dân của họ chỉ trong khu vực địa phương. Horlu cũng có thể thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng thông tin đó ở những nơi khác, kể cả ở Hoa Kỳ.

 6. Thông tin của khách hàng của người dùng
  1. Horlu có thể thu thập và xử lý những thông tin liên quan tới khách hàng của người dùng dịch vụ Horlu. Horlu chỉ hành động trên danh nghĩa của người dùng dịch vụ và theo mục đích của họ. Người dùng của chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những thông tin của khách hàng của họ, bao gồm tính hợp pháp, bảo mật và toàn vẹn của chúng.

  2. Horlu không có mối quan hệ trực tiếp với bất kỳ khách hàng nào của người dùng. Nếu bạn là một khách hàng của người dùng dịch vụ Horlu, vui lòng liên hệ họ trực tiếp.

 7. Chia sẻ thông tin cá nhân với một bên thứ 3
  1. Dịch vụ bên thứ 3:
   1. Horlu có thể chia sẻ những thông tin của người truy cập, người dùng và khách hàng của người dùng với các bên thứ 3 khác nhau, bao gồm những bên cung cấp dịch vụ nhất định, quan chức pháp luật và lập trình viên.

   2. Thông tin chỉ có thể được chia sẻ theo chính sách này.

  2. Thực thi pháp luật, yêu cầu pháp lý và nhiệm vụ:
   1. Horlu có thể tiết lộ hoặc cho phép người khác truy cập thông tin cá nhân của người dùng, người truy cập và khách hàng của người dùng theo yêu cầu pháp lý như: giấy đòi hầu tòa, thủ tục tố tụng, giấy phép khám nhà, án lệnh của thẩm phán hay tuân theo luật pháp hiện hành, nếu Horlu tin rằng luật pháp yêu cầu chúng tôi làm vậy (có hoặc không có sự thông báo cho người dùng).

  3. Bảo vệ quyền lợi và sự an toàn:
   1. Horlu có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của khách hàng với người khác nếu Horlu tin tưởng rằng điều này sẽ giúp bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Horlu, của bất kỳ người dùng nào của chúng tôi, bất kỳ khách hàng nào của người dùng và bất kỳ thành viên nào của cộng đồng (có hoặc không có sự thông báo cho người dùng).

  4. Tiện ích Social Media và khung trang web:
   1. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm những tính năng và tiện ích truyền thông mạng xã hội, ví dụ như tính năng kết nối với Facebook, đăng nhập Google, nút “Facebook like”, nút “Chia sẻ ngay” và các chương trình tương tác khác (các tính năng trên mạng xã hội). Những tính năng trên mạng xã hội có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, các trang người dùng truy cập trên website của Horlu và có thể sử dụng cookie để giúp những tính năng đó hoạt động tốt. Tính năng mạng xã hội được lưu trữ bởi bên thứ 3 hoặc lưu trữ trực tiếp trên dịch vụ của chúng tôi. Những tương tác của người dùng với bên thứ ba được quản lý và chi phối bởi chính sách của bên thứ 3, không phải của chúng tôi.

   2. Ngoài ra, dịch vụ của chúng tôi có thể cho phép người dùng chia sẻ trực tiếp thông tin cá nhân của họ với bên thứ 3, ví dụ như qua kỹ thuật page framing để cung cấp nội dung đến hoặc từ bên thứ 3 hay các bên khác, trong khi đó vẫn bảo toàn được giao diện của website (Frames). Vui lòng lưu ý nếu người dùng chọn tương tác hay chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào qua cách đó thì thực chất người dùng đang cung cấp thông tin cho các bên thứ 3, chứ không phải chúng tôi. Những tương tác và chia sẻ đó sẽ được chi phối và điều khiển bởi chính sách của bên thứ 3, không phải chính sách của chúng tôi.

  5. Những công ty con và công ty liên doanh của Horlu
   1. Horlu có thể chia sẻ Thông tin cá nhân trong nội bộ công ty, cho những mục đích được nhắc đến trong Chính sách bảo mật. Ví dụ: Horlu có thể chia sẻ Thông tin cá nhân với công ty TNHH Horlu.com, chi nhánh nước ngoài, trong quá trình xây dựng và cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho người dùng (và khách hàng của người dùng). Ngoài ra, nếu Horlu hay bất kỳ công ty con của chúng tôi trải qua bất kỳ sự thay đổi nào trong việc điều hành, bao gồm những trường hợp mua bán, sáp nhật hoặc việc bị mua lại phần lớn những tài sản của công ty, Thông tin cá nhân của khách hàng có thể bị chia sẻ giữa những bên liên quan trong những trường hợp đó. Nếu Horlu tin rằng những thay đổi trong điều hành đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới những Thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng qua email và/hoặc trên thông báo nổi bật của website và những kênh khác của người dùng liên quan tới Thông tin cá nhân của họ.

   2. Việc chia sẻ thông tin cá nhân từ những công ty con và công ty liên doanh của Horlu trong các nước khối Liên Minh Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương tới chi nhánh ở nước ngoài của Horlu, tuân thủ khuôn khổ chính sách bảo mật của Châu Âu-Hoa Kỳ và Thụy Sĩ-Hoa Kỳ

   3. Để tránh nhầm lẫn, Horlu có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của người dùng bằng những cách thức khác ngoài những cách thức được mô tả như trên, dựa theo sự chấp thuận rõ ràng từ khách hàng, hoặc nếu Horlu có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy. Ngoài ra, Horlu có thể chuyển nhượng, chia sẻ, tiết lộ và sử dụng Thông tin phi cá nhân theo quyết định riêng và không cần tới sự chấp thuận cụ thể.

 8. Việc sử dụng Cookies và các công nghệ tương tự khác
  1. Horlu và một số bên thứ 3 nhất định có thể sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự khác xuyên suốt dịch vụ của chúng tôi.

  2. Những công nghệ này được sử dụng chủ yếu cho mục đích về độ ổn định, bảo mật, chức năng, hiệu suất và quảng cáo.

  3. Người dùng có thể tự chặn, ngừng hoạt động hoặc quản lý những công nghệ theo dõi đó trong cài đặt của trình duyệt web hoặc các nguồn khác – xin lưu ý rằng điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới trải nghiệm của người dùng trong dịch vụ của chúng tôi.

 9. Liên lạc từ phía Horlu
  1. Tin nhắn quảng cáo
   1. Người dùng đồng ý rằng Horlu và đối tác của chúng tôi có thể gửi họ các tin nhắn và nội dung quảng cáo. Người dùng có thể dễ dàng ngừng nhận những tin nhắn quảng cáo bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc sử dụng nút “Hủy đăng ký” (Unsubscribe) trong email.

  2. Tin nhắn dịch vụ và hóa đơn thanh toán:
   1. Horlu có thể gửi người dùng các tin nhắn và nội dung liên quan đến dịch vụ và hóa đơn thanh toán. Người dùng không thể hủy đăng ký để ngừng nhận những tin nhắn này.

 10. Việc truy cập Thông tin cá nhân của người dùng
  1. Người dùng có thể gửi email hoặc thư từ để yêu cầu quyền truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân mà họ đã lưu trữ với chúng tôi. Người dùng cũng có thể chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa một số thông tin nhất định, hoặc vô hiệu hóa tài khoản trong mục quản lý tài khoản và cài đặt website.

  2. Horlu sẽ phản hồi các yêu cầu của người dùng trong vòng một khoảng thời gian hợp lý

 11. Lưu trữ dữ liệu
  1. Horlu sẽ giữ thông tin của người dùng trong thời gian tài khoản của người dùng vẫn ở trạng thái hoạt động (active) hoặc có thể lâu hơn nếu cần thiết (ví dụ: Nếu Horlu có nghĩa vụ pháp lý phải giữ thông tin lâu hơn, hoặc cần những thông tin này để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi).

 12. Bảo mật
  1. Horlu cam kết bảo mật thông tin cá nhân và sẽ dùng nhiều biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin tốt hơn.
  2. Tuy nhiên, vì Horlu không thể bảo đảm sự bảo mật tuyệt đối – Chúng tôi khuyến khích người dùng chú ý cẩn thận, cài đặt mật khẩu mạnh cho tài khoản của họ và tránh gửi bất kỳ thông tin nhạy cảm nào, nếu bị lộ, có thể gây tổn hại tới người dùng.

 13. Diễn đàn công cộng
  1. Vui lòng tránh đăng tải bất kỳ thông tin nào trên những diễn đàn công cộng của dịch vụ của Horlu, hay trên website của khách hàng, nếu người dùng không muốn công khai những thông tin đó.

 14. Điều khoản sử dụng, Cập nhật và Giải thích
  1. Như được ghi chú trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi, Horlu khước từ mọi sự bảo đảm và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (theo luật hiện hành). Chính sách này được điều phối theo luật pháp của nước Cộng hòa Singapore.

  2. Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên sẽ được đưa ra trước tòa án Singapore. Horlu có thể thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. Horlu sẽ thông báo người dùng về những thay đổi quan trọng.